Kontakt bestyrelsen

Sine Nikolajsen

Formand

Vibeke Wheatley

Næstformand

Lars Kjemtrup

Bestyrelsesmedlem

Silas Emil Thorn Jensen

Bestyrelsesmedlem
1. suppleant

Inge-Mette Kjemtrup

Bestyrelsesmedlem

Dan Stjernholm Christiansen

Kasserer