Kontakt bestyrelsen

Sine Nikolajsen

Formand

Vibeke Wheatley

Næstformand

Michael Schlichter

Bestyrelsesmedlem
Vicevært
Varmemester
Vicevært

Emilie Lauritzen

Bestyrelsesmedlem
2. suppleant

Silas Emil Thorn Jensen

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Lundby Pedersen

Bestyrelsesmedlem
2. suppleant

Katrine Nørregaard

Bestyrelsesmedlem
3. suppleant

Inge-Mette Kjemtrup

Bestyrelsesmedlem

Dan Stjernholm Christiansen

Kasserer