Fremsend fakturaer på mail

Skal du som leverandør sende faktura til A/B Strand, så send faktura vedhæftet som pdf til:

20037377@probo.dk

Det giver en række fordele – f.eks.:

  • Aflæsning af fakturaen sker elektronisk og minimerer fejl
  • Sikrer rettidig betaling og korrekt beløb
  • Sikker og korrekt bilagsgodkendelse
  • Større kundetilfredshed hos kunde og administrator
  • Afsender modtager bekræftelse på modtagelse af fakturaen

Send fremover faktura direkte fra regnskabsprogrammet

Gem mailadressen i dit regnskabsprogram, så kommende fakturaer automatisk sendes som pdf til rette mailadresse. Dermed bibeholdes vigtige data i pdf-filen, som sikrer at faktura læses korrekt og unødige arbejdsgange som f.eks. rykkere undgås. Undlad at sende kontoudtog, nyhedsbreve og rykkere m.v. til ovenstående e-mailadresse – den skal kun benyttes til at sende fakturaer.

Bestyrelsen kan også maile fakturaer

Hvis bestyrelsen modtager fakturaer fra leverandører, så henvis leverandøren til at maile til ovenstående adresse fremover. bestyrelsen kan naturligvis også videresende en faktura til adressen.